ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ ЕР ТІ - ГРУП"

Код за ЄДРПОУ 36259073

Юридична адреса: офіс 406, вул. Якова Гніздовського, 1 літ. В, м. Київ, 02094
Фактична адреса: вул. Лаврська, 16 Б, м. Київ, 01015

Індивідуальний податковий номер 362590726554

Поточний рахунок UA963052990000026004030101417 у ПАТ «Приватбанк» (м. Київ)
МФО 305299

Платник податку на прибуток на загальних умовах

Генеральний директор Барщ Юрій Валерійович
Діє на підставі Статуту